60°10.5'   21°33.6'
Besökshamn 990
Sjökort sida 727
boka hamnplats

Buffalo & Verkan

Businessmeny

 

 

 


Beställning, pris och betalningsvillkor

Vi förväntar oss ett menyval för hela gruppen.

Specialdieter som meddelats i förväg tas i beaktande.

Bokningen bör bekräftas senast 7 dagar före ankomst.

Vi fakturerar enligt antalet personer som kunden bekräftat på förhand

Vi förbehåller oss rätten till förändringar.

HTML5 CSS Nettitonttu