60°10.5'   21°33.6'
Besökshamn 990
Sjökort sida 727
boka hamnplats

Buffalo & Verkan

Evenemang: Forneldarnas Natt // Live music by Hazze Wazeen

lördag 29/8

Öppet: 11.00-01.30. Live music by Hazze Wazeen Duo. kl. 21.00 -> Fornelden tänds kl. 21.30. Fritt inträde! Välkomna!

Vi förbehåller oss rätten till förändringar.

HTML5 CSS Nettitonttu