60°10.5'   21°33.6'
Besökshamn 990
Sjökort sida 727
boka hamnplats

Buffalo & Verkan

Evenemang: Verkan goes Summer Start 10.00 ->

lördag 8/6

Bil och båt utställning med möjlighet till provkörning. Verkan Sea Shop Outlet -50-70%. Korpo FBK och förstahands släckning. Smakprov av Hartwalls produkter. Paraisten Venekeskus och Korpo sjöfarare är även på plats.

Vi förbehåller oss rätten till förändringar.

HTML5 CSS Nettitonttu