60°10.5'   21°33.6'
Besökshamn 990
Sjökort sida 727
boka hamnplats

Buffalo & Verkan

Evenemang: Verkan goes Summer Start 10.00 =>

lördag 8/6

Bil och båt utställning & provkörning. Verkan Sea Shop Outlet -50-70%. Korpo FBK, förstahands släckning. Smakprov av Hartwalls produkter. Paraisten Venekeskus. Korpo sjöfarare

Vi förbehåller oss rätten till förändringar.

HTML5 CSS Nettitonttu